گیم کلاب دیاکو | کافه دیاکو

عصرانه در کافه بردگیم دیاکو

عصرانه
اسنک

۲۸ هزار تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۵ هزار تومان

سیب زمینی پنیر

۵۰ هزار تومان

سیب زمینی دیپ چدار

۴۸ هزار تومان

سیب زمینی با پوست

۳۵ هزار تومان