گیم کلاب دیاکو | کافه دیاکو

انواع شیک در کافه دیاکو

انواع شیک
شیک نوتلا

۳۸ هزار تومان

شیک کره بادام زمینی

۳۸ هزار تومان

شیک شکلاتی

۳۰ هزار تومان

شیک دارک شکلات

۳۰ هزار تومان

شیک مینی کیم

۳۲ هزار تومان

شیک ‌توت فرنگی

۳۵ هزار تومان

شیک چیزکیک

۳۵ هزار تومان

شیک ترامیسو

۴۰ هزار تومان

شیک چانکی

۴۲ هزار تومان

شیک اسنیکرز

۳۸ هزار تومان

شیک بادام زمینی و نوتلا

۴۸ هزار تومان

شیک موز

۳۵ هزار تومان