گیم کلاب دیاکو | کافه دیاکو

انواع چای در کافه دیاکو

انواع چای
چای کلاسیک

۲۰ هزار تومان

چای طعم دار

۲۰ هزار تومان

با طعم‌دهنده‌های دلخواه
چای دارچین

۲۰ هزار تومان

چای زنجبیل

۲۰ هزار تومان

چای زعفران

۳۲ هزار تومان