گیم کلاب دیاکو

معرفی اتاق فرار چرنوبیل

شما به عنوان دانشمند وارد نیروگاه هسته ای شده اید تا آزمایشی را جهت توسعه و بهبود عملکرد ایمنی نیروگاه انجام دهید ولی در حین انجام آزمایش اشتباهی رخ می دهد.

نهایتا بامداد روز ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ در نیروگاه شماره ۴ چرنوبیل در نزدیکی پریپیات در شمال اکراین انفجاری رخ می دهد. نتیجه‌ این اتفاقات آسیب دیدن محیط های اطراف و تاثیرات رادیو اکتیوی روی حیوانات و مرگ آنهاست! اگر شما نجنبید یک فاجعه رخ می دهد.

شما می توانید معماهای اتاق چرنوبیل با ژانر مهیج را در مدت تنها ۶۰ دقیقه همراه با هم تیمی های خود، حل کنید. امتیاز دشواری این اتاق ۲۹۰۰ بوده و از نظر دشواری، چهارمین رتبه در میان اتاق های فرار دیاکو را دارد.

مهیج
ژانر (سبک)
۶۰ دقیقه
مدت زمان بازی
۴ تا ۶ نفر
تعداد افراد
۱۰۵ هزار تومان
هزینه هر نفر
بالای ۱۳ سال
محدودیت سنی
88
2900