گیم کلاب دیاکو

معرفی اتاق فرار چرنوبیل

شما به عنوان دانشمند وارد نیروگاه هسته ای شده اید تا آزمایشی را جهت توسعه و بهبود عملکرد ایمنی نیروگاه انجام دهید ولی در حین انجام آزمایش اشتباهی رخ می دهد.

نهایتا بامداد روز ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ در نیروگاه شماره ۴ چرنوبیل در نزدیکی پریپیات در شمال اکراین انفجاری رخ می دهد. نتیجه‌ این اتفاقات آسیب دیدن محیط های اطراف و تاثیرات رادیو اکتیوی روی حیوانات و مرگ آنهاست! اگر شما نجنبید یک فاجعه رخ می دهد.

مهیج
ژانر (سبک)
۶۰ دقیقه
مدت زمان بازی
۴ تا ۶ نفر
تعداد افراد
۸۰ هزار تومان
هزینه هر نفر
بالای ۱۳ سال
محدودیت سنی
88
90