گیم کلاب دیاکو

معرفی اتاق فرار داوینچی

مطمئنا تابلوی شام آخر را می شناسید. بزرگترین نقاشی دیواری لئوناردو داووینچی!

چندتا جام روی میز هست؟

هیچ جامی نیست، حتی یکی!

این مسئله یکم عجیب بنظر می رسد!

یادتان باشد همواره افرادی از جام مقدس حفاظت می کنند، اما شب گذشته در موزه لوور شهر پاریس آخرین نگهبان جام مقدس به طرز مشکوکی به قتل رسید. وی در آخرین لحظات زندگی خود اسامی و نمادهایی برای بازماندگان و محققان بر جای گذاشت تا فقط کسانی که لیاقت و شایستگی دسترسی به جام مقدس را دارند بتوانند آن را قبل از اینکه دست اهریمن به آن برسد پیدا کرده و از آن محافظت کنند.

ماجراجویی
ژانر (سبک)
۶۰ دقیقه
مدت زمان بازی
۴ تا ۶ نفر
تعداد افراد
۸۵ هزار تومان
هزینه هر نفر
بالای ۱۳ سال
محدودیت سنی
91
95