گیم کلاب دیاکو

معرفی اتاق فرار جوکر

اتاق فرار جوکر با ژانر مهیج و اکشن مربوط به زمانی است که مردم شهر گاتهام در تکاپوی خرید و آماده شدن برای جشن سال نو هستند. در فضای مملو از شادی و هیجان پیش از تحویل سال، جوکر در حال اتمام نقشه زیرکانه خود در مکانی مخفی نزدیک به موزه شهر است. جایی که هفته گذشته الماسی گرا‌نقیمت متعلق به دوره پادشاهی آرتور از آن‌جا به سرقت رفت. پلیس در بررسی‌های خود به شواهدی دست یافت که این عملیات پیچیده را به جوکر مرتبط می‌ساخت. پلیس ایمیلی دریافت کرده که به نظر می‌رسد متعلق به جوکر باشد و مکان نگهداری الماس سرقت شده را نشان می‌دهد.

چالشی که اکنون به آن دعوت شده‌اید که رفتن به آدرس اعلام شده، بررسی شواهد و مدارک موجود و خروج از آن محل قبل از انفجار بمب است. شما در اتاق فرار جوکر با بررسی شواهد و نشانه های موجود باید معمای مخفی شده را حل کنید تا موفق شوید خود و هم گروهی هایتان را از اتاق فرار نجات دهید.

شما می توانید معماهای اتاق جوکر با ژانر مهیج را در مدت تنها ۶۰ دقیقه همراه با هم تیمی های خود، حل کنید. امتیاز دشواری این اتاق ۳۲۵۰ بوده و از نظر دشواری، دومین رتبه در میان اتاق های فرار دیاکو را دارد.

مهیج
ژانر (سبک)
۶۰ دقیقه
مدت زمان بازی
۴ تا ۵ نفر
تعداد افراد
۱۰۰ هزار تومان
هزینه هر نفر
بالای ۱۳ سال
محدودیت سنی
86
3250